به گزارش پیام جغتای، در سالهای اخیر پرورش شتر در برخی نقاط شهرستان جغتای مورد توجه دامداران قرار گرفته است.
10 11 12 13 14 15 16

09

انتهای پیام/