به گزارش پیام جغتای، ظهر امروز سرهنگ حسین مولوی نسب، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی از نمایشگاه دستاوردهای امنیتی نیروی انتظامی جغتای بازدید به عمل آورد.

02 03 4 05 07 10 11 img_3297

انتهای پیام/