۱۲:۴۶:۱۷ - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
عکس نوشته/ نمایش فریب
آمریکایی ها با پیش انداختن نیکی هیلی و راه اندازی نمایش فریبکارانه، در صدد انحرف افکار عمومی از جنایات خود و عربستان سعودی در یمن هستند.

به گزارش پیام جغتای، آمریکایی ها با پیش انداختن نیکی هیلی و راه اندازی نمایش فریبکارانه، در صدد انحرف افکار عمومی از جنایات خود و عربستان سعودی در یمن هستند.

انتهای پیام/


پيشنهاد سردبير
ويژه نامه
تعداد شماره ها:
پیام جغتای پیام جغتای پیام جغتای پیام جغتای پیام جغتای پیام جغتای