دادخواه: درباره علت استعفایم دروغ گفتند/ حاضر به مصاحبه با رسانه دروغگو نشدم

دادخواه: درباره علت استعفایم دروغ گفتند/ حاضر به مصاحبه با رسانه دروغگو نشدم

خبر استعفای غیر منتظره ایرج دادخواه معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش شهرستان جغتای علی رغم نتایج درخشان دانش آموزان این شهرستان در رویدادهای فرهنگی و قرانی استان در مدت ۲سال تصدی این مسولیت توسط وی، خبری بود که به ناگاه در صدر اخبار شهرستان جغتای قرار گرفت.؛
گزارشی از حوزه بهداشت و سلامت «جغتای»/ نارضایتی مردم از ویزیت محدود متخصصان و خانه بهداشتی که فقط ساختمان دارد

گزارشی از حوزه بهداشت و سلامت «جغتای»/ نارضایتی مردم از ویزیت محدود متخصصان و خانه بهداشتی که فقط ساختمان دارد

خبرنگار پیام جغتای در ادامه گزارش های خود از حوزه بهداشت و سلامت شهرستان جغتای به سراغ دو سوژه در بیمارستان ولیعصر(عج) شهر جغتای و خانه بهداشت ۷ روستای زور زمند رفته است.

گزارشی از حوزه بهداشت و سلامت «جغتای»/ نارضایتی مردم از ویزیت محدود متخصصان و خانه بهداشتی که فقط ساختمان دارد

گزارشی از حوزه بهداشت و سلامت «جغتای»/ نارضایتی مردم از ویزیت محدود متخصصان و خانه بهداشتی که فقط ساختمان دارد

خبرنگار پیام جغتای در ادامه گزارش های خود از حوزه بهداشت و سلامت شهرستان جغتای به سراغ دو سوژه در بیمارستان ولیعصر(عج) شهر جغتای و خانه بهداشت ۷ روستای زور زمند رفته است.

گزارش

ماهان سرور ماهان سرور ماهان سرور ماهان سرور ماهان سرور ماهان سرور